O konferencii Psychologické dni

Psychologické dni sú česko-slovenská konferencia, ktorá predstavuje najaktuálnejšie príspevky z rôznych oblastí psychológie. Každý nepárny rok sa Psychologické dni konajú na Slovensku a organizuje ich Slovenská psychologická spoločnosť. Každý párny rok prebiehajú v Čechách pod patronátom Českomoravskej psychologickej spoločnosti.

Psychologické dni 2013
2/9 Program konferencie a kniha abstraktov (.pdf)
4/4 Pozvánka a pokyny pre aktívnych účastníkov (pozvánka vo formáte .doc, pozvánka vo formáte .pdf)

Psychologické dni 2011

15/8 Program konferencie PD2011  (program vo formáte .doc, program vo formáte .pdf)
12/8 Pozvánka na Valné zhromaždenie SPS - PD2011  (pozvánka vo formáte .doc)
30/11 Pozvánka a pokyny pre aktívnych účastníkov PD2011 (pozvánka vo formáte .doc, pozvánka vo formáte .pdf)
15/12 Call for Papers in English PD2011 (document in .doc, document in .pdf).

Informácie o Psychologických dňoch v Českej republike (párne roky) sú na stránke www.psychologickedny.info.

Kalendár akcií

28th Conference of the European Health Psychology Society
Beyond prevention and intervention: increasing well-being
26. - 30.08.2014
Miesto konania:
Innsbruck
Organizátor:
European Health Psychology Society (EHPS)
Psychológia zážitkom
Seminár pre učiteľky a učiteľov psychológie a študentov a študentky učiteľstva psychológie a príbuzných disciplín
27.08.2014
Čas:
09.00 - 12.00 hod.
Miesto konania:
budova PdF UK, Šoltésovej 4, miestnosť Š60 (prízemie)
Organizátor:
Katedra psychológie a patopsychológie, PdF UK v Bratislave
„Psychológia – škola – inklúzia. Rešpektovanie rôznorodosti a individuality“
2.medzinárodná vedecká konferencia
04. - 05.09.2014
Miesto konania:
Paneurópska vysoká škola, Tematínska ul. 10, Bratislava
Organizátor:
Paneurópska vysoká škola, Tematínska ul. 10, Bratislava
32. Psychologické dny
„Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie“
11. - 13.09.2014
Miesto konania:
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Žižkovo nám. 5, Olomouc
Organizátor:
Českomoravská psychologická spoločnost, Katedra psychológie Filozofickej fakulty UP Olomouc a Slovenská psychologická spoločnost
Sociálne procesy a osobnosť 2014
Človek a spoločnosť
18. - 19.09.2014
Miesto konania:
Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná
Organizátor:
Spoločenskovedný ústav SAV
Ďuričove dni, téma: „Učiteľ a školská psychológia“
Medzinárodná vedecká konferencia
02. - 03.10.2014
Organizátor:
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Inovácie v psychologickej príprave učiteľov a učiteliek
Vedecký seminár pri príležitosti Týždňa vedy a techniky
12.11.2014
Čas:
13.00 - 16.00 hod.
Miesto konania:
Budova PdF UK, Šoltésovej 4, miestnosť Š60 (prízemie)
Organizátor:
Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta, UK v Bratislave
5th European Conference on Psychology and Visual Impairment (ECPVI 2014)
Piata európska konferencia zameranú na psychológiu osôb so zrakovým postihnutím
20. - 21.11.2014
Miesto konania:
Hotel Mercure, Bratislava
Organizátor:
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Medzinárodná vedecká konferencia PCC2014
3rd Psychology Cassoviensis Conference: Risk-taking behavior prevention – Health promotion – Self-care
04. - 05.12.2014
Miesto konania:
Filozofická fakulta UPJŠ v Kočiciach
Organizátor:
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia a Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach