Psychofórum

Psychofórum je bulletinom Slovenskej psychologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. Informuje čitatežov a čitatežky o aktuálnych námetoch a udalostiach z profesného života psychologickej obce. Aktuálny bulletin zasiela spoločnos v elektronickej podobe bezplatne svojim členom, ktorí zaplatili členský príspevok. Archív od roku 2006 je momentálne prístupný na tejto stránke; aktuálne číslo sa do archívu zaradí s približne polročným odstupom.

Psychofórum vydáva Výbor SPS pri SAV.
Redakčná rada: Mária Bratská, Matej Czako, Ivan Sarmán - Schuller
Distribúcia: SPS

Vydania Psychofóra na stiahnutie v PDF:

2012
Číslo 1 / 2012

2011
Číslo 1 / 2011
Číslo 2 / 2011

2010
Číslo 1 / 2010
Číslo 2 / 2010

2009
Číslo 1 / 2009

2008
Číslo 1 / 2008
Číslo 2 / 2008

2007
Číslo 1/ 2007
Číslo 2 /2007

2006
Číslo 1 / 2006
Číslo 2 / 2006

Kalendár akcií

XIV. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku
Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výskumníků
02. - 03.02.2015
Miesto konania:
Olomouc, Česká republika
Organizátor:
Katedra psychologie FF UP V Olomouci
PhD existence (česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech)
Cogito ergo experior (Myslím, tedy testuji)
04. - 05.02.2015
Miesto konania:
Konvikt, Univerzitní 3, Olomouc
Organizátor:
Katedra psychologie FF UP V Olomouci
Cesty k rozhodovaniu
Ako Pokračujeme Vo Výskume
10.04.2015
Miesto konania:
Zasadacia miestnos Pavilónu spoločenských vied SAV
Organizátor:
Ústav experimentálnej psychológie SAV
XIV Conference of European Society for Traumatic Stress Studies Trauma in Changing Societies: Social Contexts and Clinical Practice
10. - 13.06.2015
Miesto konania:
Vilnius, Lithuania
Organizátor:
Vilnius University
13th European Conference on Psychological Assessment (ECPA13)
22. - 25.07.2015
Miesto konania:
University of Zurich, Switzerland
Organizátor:
Department of Psychology University of Zurich, Switzerland
29th Conference of the European Health Psychology Society
Principles of Behaviour Change in Health & Illness
01. - 05.09.2015
Miesto konania:
Limassol, Cyprus
Organizátor:
European Health Psychology Society (EHPS)
6th Asian Congress of Health Psychology
Health Research & Practice from Asia
23. - 24.07.2016
Miesto konania:
Jokohama, Japonsko
Organizátor:
Asian Society of Health Psychology
31st International Congress of Psychology (ICP)
Diversity in Harmony: Insights from Psychology
24. - 29.07.2016
Miesto konania:
Jokohama, Japonsko
Organizátor:
Japanese Psychological Association