Zoznam členov a členiek výboru

PhDr. Andrea Baranovská, PhD. (predsedkyňa)
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava

Mgr. Radoslav Blaho, PhD. (hospodár)
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
radoslav.blaho (zavináč) gmail.com

Mgr. Mária Dědová, PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava

Mgr. Veronika Chlebcová
Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola, Bratislava

Doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.
Katedra psychológie, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Mgr. Eva Rajčániová
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava

Mgr. Michaela Zubčeková Tatárová, PhD. (správkyňa webovej stránky)
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Lučenec
E-mail: miska.tatarova (zavináč) gmail.com

Kalendár akcií

PSYCHOLOGIE SPORTU V PRAXI 2019 aneb CESTA K ÚSPĚCHU
29. - 30.11.2019
Miesto konania:
Kongresové centrum IKEM v Praze.
Organizátor:
Asociace psychologů sportu ve spolupráci s Katedrou psychologie FF UK, Centrem sportovní medicíny a Institutem klinické a experimentální medicíny.