Prihlásenie k účasti na konferencii


Aktívnu účasť na konferencii je potrebné vopred prihlásiť, a to výlučne prostredníctvom tu uvedených prihlasovacích formulárov. Prihlášku nie je možné poslať e-mailom. Pasívnu účasť je možné prihlásiť vopred alebo aj priamo na mieste.

Aktívny účastník/účastníčka (prihlásenie ústneho príspevku alebo posteru), aj pasívny účastník/ účastníčka (bez príspevku) používajú pri registrácii jeden a ten istý formulár.

Prihlasovací formulár je podmienený: možnosť vložiť abstrakt sa zobrazí až po označení kategórie „aktívna účasť s abstraktom“.

Maximálna dĺžka abstraktu je 1000 znakov, štruktúra má zodpovedať štandardom APA (pozri tu).

Termín prihlásenia aktívnej účasti vrátane podania abstraktu je 31. júl 2015.

DÔLEŽITÉ: každý účastník/účastníčka konferencie sa musí prihlásiť osobitne. Ak má príspevok viacerých spoluautorov, každý spoluautor/spoluautorka, ktorý/á sa plánuje zúčastniť konferencie, musí vyplniť registračný formulár. Abstrakt príspevku však podáva len prvá autorka/prvý autor príspevku.

Po úspešnom prihlásení vám príde potvrdzujúci e-mail na adresu, ktorú ste zadali vo formulári. Ak ste e-mail nedostali, považujte registráciu za nekompletnú.

Položky označené hviezdičkou sú povinné.
Som študent denného vysokoškolského štúdia:Áno Nie
(pri registrácii na mieste konferencie je možné požadovať doklad o štúdiu, napr. index, ISIC apod.)

Som člen SPS / ČMPS:Áno Nie
(pri registrácii na mieste konferencie je možné požadovať doklad o úhrade členského za rok 2015)

Som dôchodcom bez trvalého pracovného pomeru:Áno NiePrihlasujem sa ako: *

aktívny účastník a chcem prihlásiť abstrakt príspevku prostredníctvom tohto formulára
aktívny účastník, môj abstrakt už bol prihlásený spoluautorom alebo v rámci sympózia
pasívny účastník bez príspevkuKalendár akcií

32. European Health Psychology Society (EHPS) Conference
21. - 25.08.2018
Miesto konania:
Galway, Ireland
Organizátor:
European Health Psychology Society (EHPS)
VIII. Česko-slovenská konference o logoterapii
Hledání životního středu. O sebeurčení a společenství
12.10.2018
Miesto konania:
Umělecké centrum Konvikt v Olomouci
Organizátor:
nstitut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství
5th Conference in Community Psychology in Slovakia and Workshop on Community Service Design
03. - 04.12.2018
Miesto konania:
FSEV, Mlynské luhy 4, Bratislava
Organizátor:
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
XVIII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku
„Hledání kvality“
28. - 29.01.2019
Miesto konania:
České Budějovice, Zdravotně sociální fakulta
Organizátor:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
XI. International Society of Critical Health Psychology Conference
15. - 17.07.2019
Miesto konania:
Bratislava
Organizátor:
International Society of Critical Health Psychology (ISCHP) & Slovenská asociácia pre kritickú psychológiu (SAKP)