Kalendár akcií

Staršie podujatia

Terapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze (leden 2017 - červen 2022)
30.11.-0001
Organizátor:
IPIPAPP, s.r.o. Olomouc
10th International Conference on Social Representations
Representations, Knowledge Transmission And Social Transformations
05. - 08.07.2010
Miesto konania:
Tunis (Gammarath)
Organizátor:
Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis
27th International Congress of Applied Psychology
11. - 16.07.2010
Miesto konania:
Melbourne Convention and Exhibition Centre
Organizátor:
The Australian Psychological Society
15th European Conference on Personality
20. - 24.07.2010
Miesto konania:
Brno, Česká republika
Organizátor:
European Association of Personality Psychology (EAPP)
XXVIII. Psychologické dni
Cesty psychologie a psychologie cest
08. - 10.09.2010
Miesto konania:
Olomouc
Organizátor:
Českomoravská psychologická společnost
XIII. Sociálne procesy a osobnosť
Problematika aktuálneho základného a aplikovaného výskumu v oblastiach sociálnej psychológie a psychológie osobnosti
20. - 22.09.2010
Miesto konania:
Stará Lesná, Academia
Organizátor:
Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach
Sexuality IV.
Sexuálna výchova v kontexte reformy školstva
29. - 30.09.2010
Miesto konania:
Pedagogická fakulta UK, Račianska 59, Bratislava
Ďuričove dni
Zdravá škola
11. - 12.11.2010
Miesto konania:
Banská Bystrica
Organizátor:
Katedra psychológie PdF UMB
Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevencii šikanovania na základnej škole
Medzinárodná vedecká konferencia je organizovaná z príležitosti 375. výročia založenia pôvodnej Trnavskej univerzity
25. - 26.11.2010
Miesto konania:
Kaštieľ Jaslovské Bohunice pri Trnave
Organizátor:
Katedra pedagogických štúdií PdF TU; info na adrese konferencia.sikana@centrum.sk
European PhD on S.R. & C. 17th International Lab Meeting
Meta-Theoretical Analysis of the Social Representations Literature and Advanced Training in Complementary Transferable Skills (publishing strategies)
13. - 14.01.2011
Miesto konania:
Online
Organizátor:
European Ph.D. on Social Representations and Communication Research Centre and Multimedia Lab
X. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku
Kvalitativní výzkum a vzděláván
24. - 25.01.2011
Miesto konania:
Umelecke centrum UP - Konvikt, Olomouc
Organizátor:
Katedra psychologie FF UP Olomouc a Centrum adiktologie UK Praha
Realita a vízia sociálnej práce
10. - 11.02.2011
Miesto konania:
Pedagogická fakulta UK, Račianska 59, Bratislava
Organizátor:
Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta UK
5. Inovačný proces v e-learningu 2011
10.03.2011
Miesto konania:
Budova rektorátu EU v Bratislave v spoločenskej miestnosti
Organizátor:
Katedra aplikovanej informatiky, Fakulty hospodárskej informatiky, Ekonomickej univerzity v Bratislave
Študentská vedecká konferencia 2011
Katedrové kolo ŠVOČ
11.03.2011
Miesto konania:
Filozofická fakulta UK, Gondova 2
Organizátor:
Katedra psychológie FiF UK
XIII. Doprava a zdravie
Prevencia dopravnej nehodovosti z pohľadu pomáhajúcich profesií
01. - 02.04.2011
Miesto konania:
Spišská Nová Ves
Organizátor:
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Mezinárodní studentské psychologické dny 2011
Celoslovenské kolo ŠPD
04. - 05.04.2011
Miesto konania:
Olomouc
Organizátor:
Katedra psychologie FF UP
13. pracovní konference časopisu pro kvalitativní výzkum BIOGRAF
17. - 19.06.2011
Miesto konania:
Hoješín u Seče, Česká republika
Organizátor:
Časopis Biograf
12th European Congress of Psychology
Understanding and Embracing Diversity
04. - 08.07.2011
Miesto konania:
Istanbul, Turecko
Organizátor:
Turkish Psychological Association (TPA) & European Federation of Psychologists' Associations (EFPA)
29. Psychologické dni
Cesty k múdrosti
05. - 06.09.2011
Miesto konania:
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4
Organizátor:
Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV
XIV. Sociálne procesy a osobnosť
Člověk na cestě životem: křižovatky a mosty
14. - 16.09.2011
Miesto konania:
Psychiatrická léčebna Kroměříž
Organizátor:
Psychologický ústav AV ČR
45. Medziodborová konferencia o klinickom a experimentálnom výskume vyšších funkcií mozgu
10. - 11.10.2011
Miesto konania:
Sienkiewiczova 1, Bratislava
Organizátor:
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
Aktuálne otázky pedagogiky, psychológie a poradenstva VII.
17. - 18.10.2011
Miesto konania:
Banská Bystrica
Organizátor:
Katedra psychológie PF UMB a SPS pri SAV
Sexuality V.
Súčasťou konferencie bude 9. Slovenská konferencia o sexualite, sexuálnom zdraví a sexuálnej výchove
19. - 20.10.2011
Miesto konania:
Ružová 13, Banská Bystrica
Organizátor:
Pedagogická fakulta UMB
Učíme psychologii / Teaching psychology Brno 2011
Jak učit psychologii studenty nepsychologických oborů i budoucí psychology
03.11.2011
Čas:
9:00
Miesto konania:
Brno
Organizátor:
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
III. Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií
23. - 24.11.2011
Miesto konania:
Filozofická fakulta UK, Bratislava, Gondova 2
Organizátor:
Katedra psychológie, Filozofická fakulta UK, Bratislava
Mezinárodní konference na podporu inkluzivního vzdělávání v ČR
Tam, kde postižení není překážkou…
30.11. - 01.12.2011
Miesto konania:
Národní technická knihovna, Technická 6/2710, Praha 6
Organizátor:
Rytmus, o.s. a Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, o.s.
Študentská vedecká konferencia
Pri príležitosti katedrového kola ŠVOČ
19.12.2011
Čas:
8:30
Miesto konania:
FiF UK, Gondova 2, Bratislava
Organizátor:
Katedra psychológie FiF UK
Group Relations Conference
Authority and Leadership in Recovery from Addiction
13. - 15.01.2012
Miesto konania:
Chicago, USA
Organizátor:
Chicago Center for the Study of Groups and Organizations of the A.K. Rice Institute (CCSGO-AKRI)
XI. Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku
Diverzita v spoločenských vedách
23. - 24.01.2012
Miesto konania:
FSEV UK, Mlynské luhy 4, Bratislava
Organizátor:
Ústav sociálnej komunikácie SAV, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, a Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF a VFN UK Praha
12. Mezinárodní studentské psychologické dny 2012
13. Celoslovenské kolo ŠPD a konferencia PhD existence II.
30. - 31.01.2012
Miesto konania:
Umělecké centrum UP, Olomouc
Organizátor:
Katedra psychologie FF UP
Svetový deň bezpečného internetu - Safer Internet Day 2012
Objavujte digitálny svet spolu - bezpečne!
07.02.2012
Miesto konania:
Kino Apollo Lučenec
Organizátor:
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci
Senior v kontexte dneška
z pohľadu pomáhajúcich profesií
30.03.2012
Čas:
8:00
Miesto konania:
Kostol sv. Petra a Pavla v Starej Ľubovni
Organizátor:
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Psychomotorická terapie v péči o duševní zdraví
Mezinárodní seminář psychomotoriky
11. - 13.04.2012
Miesto konania:
Ústí nad Labem
Organizátor:
Katedra psychologie Pedagogické fakulty UJEP
Veríte v psychológiu po štátniciach?
Keď diplom už nestačí
28.04.2012
Miesto konania:
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Organizátor:
Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie
Veríš v psychológiu po štátniciach?
Keď diplom už nestačí
28.04.2012
Čas:
9:00
Miesto konania:
FakultA sociálnych a ekonomických vied UK
Organizátor:
Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie (SAŠAP)
1. Konference pozitivní psychologie v ČR
23. - 24.05.2012
Miesto konania:
Brno
Organizátor:
Centrum pozitivní psychologie v ČR
Psychológia práce a organizácie 2012
23. - 24.05.2012
Miesto konania:
Filozofická fakulta UPJŠ, Košice
Organizátor:
Katedra psychológie Filozofickej fakulty UPJŠ
11th International Conference on Social Representations
30.05. - 02.06.2012
Miesto konania:
Evora, Portugal
Organizátor:
University of Evora, Portugal
30th International Congress of Psychology
Psychology Serving Humanity
22. - 27.07.2012
Miesto konania:
Cape Town International Conference Centre
Organizátor:
International Union of Psychological Science
XVI. Zbrane a prevencia psychosociálneho zlyhania z pohľadu pomáhajúcich profesií
06. - 07.09.2012
Miesto konania:
Spišská Nová Ves, hotel Metropol
Organizátor:
Humanitná spoločnosť Prijatie – centrum psychosociálnej prevencie Spiš
30. Psychologické dny
„Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení“
12. - 14.09.2012
Miesto konania:
Olomouc
Organizátor:
Českomoravská psychologická společnost
XV. Sociálne procesy a osobnosť
17. - 19.09.2012
Miesto konania:
Kongresové centrum Kúpele Nový Smokovec, Vysoké Tatry
Organizátor:
Ústav experimentálnej psychológie SAV
Školský psychológ pre 21. storočie
20. - 21.09.2012
Miesto konania:
Bratislava
Organizátor:
Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy
Ďuričove dni
Intervencia školského psychológa v škole
05. - 06.10.2012
Miesto konania:
Katedra psychológie FiF UK v Bratislave
Organizátor:
Katedra psychológie FiF UK v Bratislave
Sexuality VI.
10. slovenská konferencia o sexualite, sexuálnom zdraví a sexuálnej výchove
10. - 11.10.2012
Miesto konania:
Malé kongresové centrum vydavateľstva Slovenskej akadémie vied VEDA, Štefánikova 3, Bratislava
Organizátor:
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Patopsychológia - vznik, vývin a...
Medzinárodná vedecká konferencia k 45. výročiu vzniku Katedry psychológie a patopsychológie PdF UK v Bratislave
07.12.2012
Miesto konania:
Pedagogická fakulta UK v Bratislave, Račianska 59, miestnosť 125
Organizátor:
Katedra psychológie a patopsychológie PdF UK
XII. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku
"Hranice normality"
21. - 22.01.2013
Miesto konania:
Olomouc
Organizátor:
Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Aktuálne otázky školskej psychológie IV.
08.02.2013
Čas:
9:00 - 13:00
Miesto konania:
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mládežnícka 34, Banská Bystrica
Organizátor:
Asociácia školskej psychológie a Katedra psychológie Pedagogickej fakulty UMB
Učíme pre život 2013
Sloboda učiteľa – využitie v prospech žiaka
15. - 17.03.2013
Miesto konania:
Hotel Satel, Poprad
Organizátor:
Indícia
1st World Conference on Personality
19. - 23.03.2013
Miesto konania:
Stellenbosch, South Africa
Organizátor:
Personality Psychology Foundation (PPF)
Psychológie zdravia
Psychológia zdravia v multidisciplinárnom pohľade na zdravie
15.05.2013
Čas:
9:00 - 18:00
Miesto konania:
Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Tr. SNP 1, Košice
Organizátor:
Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice
20. konference Psychologie zdraví ČMPS
17. - 19.05.2013
Miesto konania:
Vernířovice u Šumperka
Organizátor:
Sekce Psychologie zdraví ČMPS
2. mezinárodní konferenci pozitivní psychologie v ČR
Dávat naději – dávat budoucnost (Giving Hope – Giving Future)
22. - 24.05.2013
Miesto konania:
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Brno - Pisárky
Organizátor:
Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Centrum pozitivní psychologie v ČR
Psychologie práce a organizace 2013
22. - 23.05.2013
Miesto konania:
Umělecké centrum Konvikt Univerzity Palackého, Olomouc
Organizátor:
Katedra psychologie FF UP v Olomouci
13. Medzinárodné študentské psychologické dni
23. - 24.05.2013
Miesto konania:
UPJŠ, Košice
Organizátor:
Katedra psychológie FF UPJŠ a Slovenská psychologická spoločnosť
Psychologická diagnostika – Výzkum, prevence a poradenství
19. - 21.06.2013
Miesto konania:
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
Organizátor:
Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny a Katedra psychologie FSS MU
9. ročník Adlerovských letných stretnutí
Povzbudzovanie v psychologickom poradenstve (Techniky zamerané na porozumenie, zmenu správania a prežívania. )
06. - 09.07.2013
Miesto konania:
Oravský háj
Organizátor:
Adlerovská psychoterapeutická spoločnosť
27th Conference of the European Health Psychology Society
Well-being, Quality of Life & Caregiving
17. - 20.07.2013
Miesto konania:
Bordeaux, France
Organizátor:
European Health Psychology Society
35th International School Psychology Association (ISPA) Conference
The Future of School Psychology Services: Linking Creativity and Children’s Needs
17. - 20.07.2013
Miesto konania:
Porto, Portugal
8th Biennial Conference of the International Society of Critical Health Psychology (ISCHP)
22. - 24.07.2013
Miesto konania:
University of Bradford in Bradford, Yorkshire, England
Organizátor:
Universities of Bradford, Huddersfield, Leeds Metropolitan and Manchester Metropolitan
Novinky ve školní psychologii
Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii
30. - 31.08.2013
Miesto konania:
Zlín, Česká republika
Organizátor:
Fakulta humanitních studií UTB Zlín & AŠP SR a ČR
31. Psychologické dni
Otázniky rozhodovania: Teória, empíria, život
11. - 13.09.2013
Miesto konania:
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
Organizátor:
Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV
Sociálne procesy a osobnosť 2013
Včera, dnes a zítra
23. - 25.09.2013
Miesto konania:
Zámek Třešť, Česká republika
Organizátor:
PÚ AV ČR, PÚ FF MU, ÚEP SAV, SÚ SAV
Ustanovujúce zhromaždenie Asociácie vysokoškolských poradcov Slovenska
03.10.2013
Čas:
11:00
Miesto konania:
Rektorát Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2 Košice, zasadacia miestnosť Prírodovedeckej fakulty UPJŠ – 2. poschodie
Organizátor:
Asociácia vysokoškolských poradcov Slovenska, vsp.asociacia.sk@gmail.com
Deň existenciálnej analýzy a logoterapie
26.10.2013
Čas:
9:00-16.00
Miesto konania:
ZŠ pre deti so sluchovým postihnutím, Drotárska cesta 48, Bratislava
Organizátor:
Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu
Psychológia (v) škole
Medzinárodná vedecká konferencia k 20. výročiu študijného programu "učiteľstvo psychológie" na PdF UK v Bratislave
14. - 15.11.2013
Miesto konania:
Konferenčné centrum UK Družba, Botanická ul. 25, Bratislava
Organizátor:
Katedra psychológie a patopsychológie, PdF UK, Bratislava
Osobnosť v kontexte kognícií, motivácií a emocionality IV
27. - 28.11.2013
Miesto konania:
Filozofická fakulta UK, Gondova 2, Bratislava
Organizátor:
Katedra psychológie, Filozofická fakulta UK
IV. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky
09. - 13.12.2013
Miesto konania:
elektronická konferencia
Organizátor:
Akademické sdružení Magnanimitas
XIII. Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku
Tužka a papír nebo počítač?
20. - 21.01.2014
Miesto konania:
České Budějovice
Organizátor:
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské Univerzity
Psychológia zdravia 2014
Pozitívna psychológia a psychológia zdravia Posttraumatický rozvoj
15.05.2014
Miesto konania:
Kongresová sála MZ SR, Limbová 2, Bratislava - Kramáre
Organizátor:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava Sekcia psychológie zdravia SPS pri SAV KISH Košice
Som tým, kým som. Môžem, chcem a smiem byť práve takým (takou)?
Existenciálne-analytický pohľad na vzťah človeka k sebe samému
23. - 24.05.2014
Miesto konania:
Bratislava
Organizátor:
Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu (SLEA)
16. pracovní setkání časopisu Biograf
06. - 08.06.2014
Miesto konania:
Hoješín u Seče
Organizátor:
Časopis Biograf
IV. Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií
20.06.2014
Miesto konania:
Hotel Tatra Bratislava
Organizátor:
Ústav experimentálnej psychológie SAV
Adlerovské letné stretnutia - 10. ročník
Rôzne koncepcie závislostí: ako prestať byť závislými od iných a od svojich (zlo)zvykov
28.06. - 01.07.2014
Čas:
28. jún - 1. júl 2014
Miesto konania:
Štúrovo
Organizátor:
Adlerovská psychoterapeutická spoločnosť
28th International Congress of Applied Psychology
08. - 13.07.2014
Miesto konania:
The Palais des Congrès de Paris – France
Organizátor:
International Association of Applied Psychology (IAAP)
12th International Conference on Social Representations
The Contemporary Challenges
20. - 23.07.2014
Miesto konania:
Sao Paolo, Brazília
Organizátor:
Centro Internacional de Estudos em Representações Sociais e Subjetividade - Educação
Životné prostredie a prevencia zdravotného (telesného, psychického a sociálneho) zlyhania z pohľadu pomáhajúcich profesií.
18.08.2014
Čas:
8:00-15:00
Miesto konania:
Galéria umelcov Spiša (GUS)
Organizátor:
Humanitná spoločnosť Prijatie – centrum psychosociálnej prevencie Spiš Psychonet, s.r.o.
28th Conference of the European Health Psychology Society
Beyond prevention and intervention: increasing well-being
26. - 30.08.2014
Miesto konania:
Innsbruck
Organizátor:
European Health Psychology Society (EHPS)
Psychológia zážitkom
Seminár pre učiteľky a učiteľov psychológie a študentov a študentky učiteľstva psychológie a príbuzných disciplín
27.08.2014
Čas:
09.00 - 12.00 hod.
Miesto konania:
budova PdF UK, Šoltésovej 4, miestnosť Š60 (prízemie)
Organizátor:
Katedra psychológie a patopsychológie, PdF UK v Bratislave
„Psychológia – škola – inklúzia. Rešpektovanie rôznorodosti a individuality“
2.medzinárodná vedecká konferencia
04. - 05.09.2014
Miesto konania:
Paneurópska vysoká škola, Tematínska ul. 10, Bratislava
Organizátor:
Paneurópska vysoká škola, Tematínska ul. 10, Bratislava
32. Psychologické dny
„Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie“
11. - 13.09.2014
Miesto konania:
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Žižkovo nám. 5, Olomouc
Organizátor:
Českomoravská psychologická spoločnost, Katedra psychológie Filozofickej fakulty UP Olomouc a Slovenská psychologická spoločnost
Sociálne procesy a osobnosť 2014
Človek a spoločnosť
18. - 19.09.2014
Miesto konania:
Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná
Organizátor:
Spoločenskovedný ústav SAV
Ďuričove dni, téma: „Učiteľ a školská psychológia“
Medzinárodná vedecká konferencia
02. - 03.10.2014
Miesto konania:
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Organizátor:
KATEDRA PEDAGOGICKÝCH ŠTÚDIÍ Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave v spolupráci s ASOCIÁCIOU ŠKOLSKEJ PSYCHOLÓGIE SR a ČR a Katedrou psychológie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
Inovácie v psychologickej príprave učiteľov a učiteliek
Vedecký seminár pri príležitosti Týždňa vedy a techniky
12.11.2014
Čas:
13.00 - 16.00 hod.
Miesto konania:
Budova PdF UK, Šoltésovej 4, miestnosť Š60 (prízemie)
Organizátor:
Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta, UK v Bratislave
5th European Conference on Psychology and Visual Impairment (ECPVI 2014)
Piata európska konferencia zameranú na psychológiu osôb so zrakovým postihnutím
20. - 21.11.2014
Miesto konania:
Hotel Mercure, Bratislava
Organizátor:
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Komunitná psychológia na Slovensku
01. - 02.12.2014
Miesto konania:
FSEV UK, Mlynské luhy 4, Bratislava
Organizátor:
Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK
Medzinárodná vedecká konferencia PCC2014
3rd Psychology Cassoviensis Conference: Risk-taking behavior prevention – Health promotion – Self-care
04. - 05.12.2014
Miesto konania:
Filozofická fakulta UPJŠ v Kočiciach
Organizátor:
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia a Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Konferencia Psychológie zdravia
Psychológia zdravia v multidisciplinárnom pohľade na zdravie
04.12.2014
Čas:
9.00-16.00
Miesto konania:
Tr. SNP 1, Košice
Organizátor:
Lekárska fakulta, Univerzita P.J. Šafárika
XIV. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku
Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výskumníků
02. - 03.02.2015
Miesto konania:
Olomouc, Česká republika
Organizátor:
Katedra psychologie FF UP V Olomouci
PhD existence (česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech)
Cogito ergo experior (Myslím, tedy testuji)
04. - 05.02.2015
Miesto konania:
Konvikt, Univerzitní 3, Olomouc
Organizátor:
Katedra psychologie FF UP V Olomouci
Cesty k rozhodovaniu
Ako Pokračujeme Vo Výskume
10.04.2015
Miesto konania:
Zasadacia miestnosť Pavilónu spoločenských vied SAV
Organizátor:
Ústav experimentálnej psychológie SAV
First International Scientific and Practical Conference
"Social psychology of health and modern information technologies"
14. - 15.04.2015
Miesto konania:
Brest State University, Belarus
Organizátor:
University named A.S. Pushkin (Brest, Republic of Belarus)
Životné prostredie a prevencia zdravotného zlyhania v multidisciplinárnom obraze
27. - 28.04.2015
Miesto konania:
Vysoké Tatry - Horný Smokovec
Organizátor:
Humanitná spoločnosť Prijatie – centrum psychosociálnej prevencie Spiš Psychonet, s.r.o. – Pracovisko dopravnej a klinickej psychológie
XIV Conference of European Society for Traumatic Stress Studies Trauma in Changing Societies: Social Contexts and Clinical Practice
10. - 13.06.2015
Miesto konania:
Vilnius, Lithuania
Organizátor:
Vilnius University
17. pracovní konference časopisu Biograf
Diskuzní setkání nad teoretickými i praktickými příspěvky ke kvalitativnímu výzkumu
12. - 14.06.2015
Miesto konania:
Hoješín na Seči
Organizátor:
Časopis Biograf
13th European Conference on Psychological Assessment (ECPA13)
22. - 25.07.2015
Miesto konania:
University of Zurich, Switzerland
Organizátor:
Department of Psychology University of Zurich, Switzerland
Qualitative Research Methods and Data Analysis
10. - 14.08.2015
Organizátor:
The Indian Institute of Public Health, Delhi
9th World Psychotherapy Conference Asia 2015
Mystery, Uncertainty, Growth & Psychotherapy
30.08. - 02.09.2015
Miesto konania:
Riverside Majestic Hotel, Kuching, Sarawak, Malaysia
29th Conference of the European Health Psychology Society
Principles of Behaviour Change in Health & Illness
01. - 05.09.2015
Miesto konania:
Limassol, Cyprus
Organizátor:
European Health Psychology Society (EHPS)
33. Psychologické dni
Rozhodovanie v živote človeka
03. - 04.09.2015
Miesto konania:
Hotel Magnólia, Piešťany
Organizátor:
Slovenská psychologická spoločnosť
18. Sociálne procesy a osobnosť
Otázky a výzvy
09.09. - 11.06.2015
Miesto konania:
Brno
Organizátor:
Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
II. Medzinárodná arteterapeutická konferencia
Skupinová arteterapia v pedagogicko-psychologickom poradenstve a prevencii
11. - 12.09.2015
Miesto konania:
FiF UK, Gondova 2, Bratislava
Organizátor:
Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
VI. ročník česko-slovenskej konferencie o logoterapii na tému "...napriek všetkému povedať životu áno"
16. - 17.10.2015
Miesto konania:
Marianka pri Bratislave
Organizátor:
Slovenský inštitút logoterapie (SILOE) v spolupráci so Sekciou existenciálnej psychológie SPS, Institutem pri integrativní psychoterapii a psychologické poradenství v Olomouci a Katedrou psychológie FF TU
2. Deň existenciálnej analýzy a logoterapie
„Dnešná doba a strach“
24.10.2015
Miesto konania:
Drotárska cesta 48, Bratislava
Organizátor:
Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu (SLEA)
Cyberspace 2015
27. - 28.11.2015
Miesto konania:
Brno
Organizátor:
XIIIth international conference organized by the Institute of Law and Technology, Faculty of Law in cooperation with the Faculty of Social Studies, Masaryk University and the European Academy of ICT Law
II. Komunitná psychológia na Slovensku
spojená s workshopom venovaným komunitnej psychológii
30.11. - 01.12.2015
Miesto konania:
FSEV, Mlynské luhy 4, Bratislava
Organizátor:
Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK
Sexuality IX.
02. - 03.12.2015
Miesto konania:
BB Park Brno, Londýnské nám. 886/4
Organizátor:
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
XV. Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku
Pätnásť rokov kvality? Kritický pohľad na stav kvalitatívneho výskumu
01. - 02.02.2016
Miesto konania:
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
Organizátor:
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
18. pracovní konference časopisu Biograf
17. - 19.06.2016
Miesto konania:
Hrad Pirkštejn v Ratajích nad Sázavou
Organizátor:
Biograf
Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií V.
24.06.2016
Miesto konania:
Nitra
Organizátor:
Katedra psychologických vied FSVaZ UKF v Nitre Ústav aplikovanej psychológie FSVaZ UKF v Nitre Ústav experimentálnej psychológie SAV, Centrum spoločenských a psychologických vied Katedra psychológie FFUK v Prahe
6th Asian Congress of Health Psychology
Health Research & Practice from Asia
23. - 24.07.2016
Miesto konania:
Jokohama, Japonsko
Organizátor:
Asian Society of Health Psychology
31st International Congress of Psychology (ICP)
Diversity in Harmony: Insights from Psychology
24. - 29.07.2016
Miesto konania:
Jokohama, Japonsko
Organizátor:
Japanese Psychological Association
30th Cconference of the European Health Psychology Society and the British Psychology Society Division of Health Psychology
Behaviour Change: Making an Impact on Health and Health Services
23. - 27.08.2016
Miesto konania:
Aberdeen, Scotland
Organizátor:
EHPS/DHP
34. Psychologicke dny
Možnosti a hranice psychologie
07. - 09.09.2016
Miesto konania:
Olomouc
Organizátor:
Českomoravská psychologická společnost
19. Sociálne procesy a osobnosť
12. - 14.09.2016
Miesto konania:
Kúpele Nový Smokovec, Vysoké Tatry
Organizátor:
Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV
13th International Conference on Social Representations
Epistemologies of everyday life
14. - 17.09.2016
Miesto konania:
Marseille (Palais du Pharo)
Organizátor:
Laboratoire de Psychologie Sociale, Université d’Aix-Marseille
VII. česko-slovenská konference o logoterapii na téma Probouzející zážitek
21.10.2016
Miesto konania:
Brno, MU FSS, Joštova 10
Organizátor:
IPIPAPP, s.r.o. Olomouc; Slovenský inštitút logoterapie SILOE; Katedra psychologie FSS MU, Brno
Stárnutí 2016
3. mezioborová studentská vědecká konference
21. - 22.10.2016
Miesto konania:
Syllabova posluchárna, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Organizátor:
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
XXIII. KOŠICKÉ SEXUOLOGICKÉ DNI II. ANDROFÓRUM
Sexualita, komunikácia, médiá
21. - 22.10.2016
Miesto konania:
Hotel DoubleTree by Hilton Košice
Organizátor:
Slovenská sexuologická spoločnosť SLS, Slovenská gynekologicko – pôrodnícka spoločnosť SLS, Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS, Slovenská urologická spoločnosť SLS
VII. česko-slovenská konference o logoterapii
Probouzející zážitek
21.10.2016
Miesto konania:
MU FSS, Brno
Organizátor:
IPIPAPP - Institut Pro Integrativní Psychoterapii A Psychologické Poradenství
Človek v dialógu
Pohľad existenciálnej analýzy na vzťah človeka so svetom
11. - 12.11.2016
Miesto konania:
Astrová 2/A, Bratislava - Ružinov
Organizátor:
Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu
3. Komunitná psychológia na Slovensku
Vedecká konferencia a workshop
28. - 29.11.2016
Miesto konania:
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
Organizátor:
Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave
Som tým, kým som
Môžem, chcem a smiem byť práve takým/takou?
13. - 14.01.2017
Miesto konania:
Astrová 2/A, Bratislava - Ružinov
Organizátor:
Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu
3. Ostravská konference soudních znalců
Konference se zaměřením na problematiku soudního znalectví v oblasti klinické psychologie a příbuzných oborech
22. - 24.01.2017
Miesto konania:
Harmony Club Hotel Ostrava
Organizátor:
PhDr. Renata Koláčková a Mgr. Michaela Mrowetz
VII. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech
Psychologie v době internetu
30. - 31.01.2017
Miesto konania:
Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci - Konvikt
Organizátor:
Katedra psychologie FF UP V Olomouci
XVI. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku
Hermeneutická spirála, (re)interpretace a hledání významu
06. - 07.02.2017
Miesto konania:
České Budějovice
Organizátor:
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
24. celostátní konferenci Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí
19. - 21.05.2017
Miesto konania:
Hotel Reoneo, Vernířovice u Šumperka
Organizátor:
Českomoravská psychologická společnost - Sekce psychologie zdraví
1. česko-slovenský deň existenciálnej analýzy a logoterapie
Bez tela to nejde
03.06. - 18.03.2017
Miesto konania:
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Bartókova 8, Bratislava
Miesto projektívnej hry a scénických techník v psychodiagnostike detí raného a školského veku“
odborný seminár s PhDr. Evou Reichelovou, CSc.
09.06.2017
Miesto konania:
Banská Bystrica
Organizátor:
Centrum Dr. Sindelar pobočka Banská Bystrica; Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra psychológie
19. ročník pracovní konference časopisu Biograf
23. - 25.06.2017
Miesto konania:
Chotěboř
Organizátor:
Biograf
International Society of Political Psychology (ISPP) 2017 Annual Meeting
ISPP at 40: Revisiting Core Themes of Tyranny, Intergroup Relations and Leadership
29.06. - 02.07.2017
Miesto konania:
Edinburgh
Organizátor:
International Society of Political Psychology (ISPP)
12. ročník Letnej školy adlerovskej psychológie
Konštrukcia nadeje ako jadra optimizmu
01. - 04.07.2017
Miesto konania:
Trenčianske Teplice
Organizátor:
Slovenská asociácia individuálnej psychológie
Qualitative Methods in Psychology (QMiP) Section Bi-annual Conference 2017
05. - 07.07.2017
Miesto konania:
Aberystwyth University
Organizátor:
Qualitative Methods in Psychology Section & BPS Professional Development Centre
International Society of Critical Health Psychology 2017
10th Biennial Conference
09.07. - 12.03.2017
Miesto konania:
Loughborough University
Organizátor:
International Society of Critical Health Psychology (ISCHP)
31st Conference of the EHPS
Innovative Ideas in Health Psychology
29.08. - 02.09.2017
Miesto konania:
Padova, Taliansko
Organizátor:
European Health Psychology Society
Psychologické dni 2017
04. - 06.09.2017
Miesto konania:
Kongresové centrum Akadémia – Stará Lesná
Organizátor:
http://www.slovenskapsychologickaspolocnost.sk
Sociální procesy a osobnost
„Looking back, looking for…“
18. - 20.09.2017
Miesto konania:
Resort Maximus na Brněnské přehradě
Organizátor:
Psychologický ústav AV ČR
Negatívne dôsledky pomáhajúcich profesií
Psychologické a sociálne aspekty pomáhania ľuďom
19. - 20.09.2017
Miesto konania:
Košice
Organizátor:
UPJŠ Košice
World Psychological Forum (WPF)
Crossroads of Interdisciplinarity
20. - 22.09.2017
Miesto konania:
Brno, Česká republika
Strach – dobrý sluha, ale zlý pán
Pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku strachu a úzkosti
30.09.2017
Miesto konania:
Astrová 2/A, Bratislava - Ružinov
Organizátor:
SLEA Slovensko
Negatívne dôsledky pomáhajúcich profesií
19. - 20.10.2017
Miesto konania:
Filozofická fakulta UPJŠ, Košice
Organizátor:
Katedra psychológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Akreditované psychoterapeutické vzdelávanie v logoterapii a existenciálnej analýze (2018-2021)
19.10.2017 - 15.01.2018
Miesto konania:
Dom Quo Vadis, Hurbanovo námestie 1, Bratislava
Organizátor:
Slovenský inštitút logoterapie (SILOE)
VIII. česko-slovenská konferencia o logoterapii "Hľadanie odpovedí na existenciálne otázky"
27. - 28.10.2017
Miesto konania:
Trnavská univerzita v Trnave
Organizátor:
Slovenský inštitút logoterapie v spolupráci s Katedrou psychológie FF TU, IPIPAPP Olomouc a Sekciou existenciálnej psychológie SPS pri SAV
Sexuality X. + 11. slovenská konferencia o sexualite, sexuálnom zdraví a sexuálnej výchove
Sexuality medzi medicínou, sociálnymi vedami a tvorbou politík
09. - 10.11.2017
Miesto konania:
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
Organizátor:
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
VII. Sociální práce a lidská práva v kontextu 21. století
15. - 16.11.2017
Miesto konania:
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Organizátor:
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Vzťah ako účinný faktor psychoterapie
Pohľad existenciálnej analýzy na vzťah klienta a terapeuta
25.11.2017
Miesto konania:
Astrová 2/A, Bratislava - Ružinov
Organizátor:
SLEA Slovensko
4. ročník vedeckej konferencie a workshopu Komunitná psychológia na Slovensku
27. - 28.11.2017
Miesto konania:
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
Organizátor:
Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave
XVII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku
„Až bude naše tělo bez duše i ducha“ – poznávání vnitřního světa
29. - 30.01.2018
Miesto konania:
Konvikt – Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci (Univerzitní 3, 771 80 Olomouc)
Organizátor:
Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
VIII. PhD existence: česko-slovenskou konferenci (nejen) pro doktorandy a o doktorandech
Nekonečno v psychologii
31.01. - 01.02.2018
Miesto konania:
Olomouc
Organizátor:
Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
2018 European Federation of Psychology Teachers' Association Conference
Psychology for everyone - the value of psychology education for young people
13. - 14.04.2018
Miesto konania:
Rejkjavík, Island
Organizátor:
Icelandic psychology teachers’ association - Samtöksálfræði- oguppeldisfræðikennara
25. celostátní konference Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí
18. - 20.05.2018
Miesto konania:
Hotel Reoneo, Vernířovice u Šumperka
Organizátor:
Sekce Psychologie zdraví ČMPS
PPaO 2018 - Psychológia práce a Organizácie – Minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti
23. - 24.05.2018
Miesto konania:
Košice
Organizátor:
Katedra psychológie FF UPJŠ v Košiciach v spolupráci s SVU SAV; FSVaZ UKF v Nitre; a FSaEV UK v Bratislave.
Compassion focused therapy
Introductory and advanced workshops with Nicola Petrocchi, PhD., Psy.D.
01. - 03.06.2018
Čas:
1.-3.6. 2018 a 30.11.-2.12.2018
Miesto konania:
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
Organizátor:
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
20. pracovní konferenci časopisu Biograf
15. - 17.06.2018
Miesto konania:
Terénní stanice AV ČR v Mohelnu u Náměšti nad Oslavou
Organizátor:
Biograf
13. ročník Letnej školy adlerovskej psychológie
Nové trendy v psychopatológii a prevencii
30.06. - 03.07.2018
Miesto konania:
Kongresové centrum SAV aCademia Stará Lesná
Organizátor:
Slovenská asociácia v individuálnej psychológii
32. European Health Psychology Society (EHPS) Conference
21. - 25.08.2018
Miesto konania:
Galway, Ireland
Organizátor:
European Health Psychology Society (EHPS)
World Congress on Advances in Addiction Science and Medicine
24. - 25.09.2018
Miesto konania:
London, UK
VIII. Česko-slovenská konference o logoterapii
Hledání životního středu. O sebeurčení a společenství
12.10.2018
Miesto konania:
Umělecké centrum Konvikt v Olomouci
Organizátor:
nstitut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství
XXVII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Dieťa v ohrození 2018
07. - 11.11.2018
Organizátor:
VÚDPaP
Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie
21.11.2018
Miesto konania:
Paneurópska vysoká škola, Bratislava
Organizátor:
Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy
5th Conference in Community Psychology in Slovakia and Workshop on Community Service Design
03. - 04.12.2018
Miesto konania:
FSEV, Mlynské luhy 4, Bratislava
Organizátor:
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
Psychologie sportu v praxi 2018 aneb Práce s týmem
07. - 08.12.2018
Organizátor:
Asociace psychologů sportu ve spolupráci s Centrem sportovní medicíny a Institutem klinické a experimentální medicíny
IX. PhD Existence
Tělo a mysl
21. - 22.01.2019
Miesto konania:
Konvikt – Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci (Univerzitní 3, 771 80 Olomouc)
Organizátor:
Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
XVIII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku
„Hledání kvality“
28. - 29.01.2019
Miesto konania:
České Budějovice, Zdravotně sociální fakulta
Organizátor:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Konferencia - O sexualitě a lidských vztazích
"Partnerství a sex v příštích padesáti letech aneb co nás ve vztazích čeká a (ne)mine?"
05. - 07.06.2019
Miesto konania:
Uherské Hradište
Organizátor:
Extima CZ, s.r.o. , Sexuologická společnost ČLS JEP.
Letná škola adlerovskej psychológie, 14. ročník: „Párové poradenstvo“
06. - 09.07.2019
Miesto konania:
Horský hotel Eva, Svätý Jur
Organizátor:
Slovenská Asociácia Individuálnej psychológie
XI. International Society of Critical Health Psychology Conference
15. - 17.07.2019
Miesto konania:
Bratislava
Organizátor:
International Society of Critical Health Psychology (ISCHP) & Slovenská asociácia pre kritickú psychológiu (SAKP)
X. česko-slovenskú konferenciu o logoterapii - „Cesty nádeje a hľadania zmyslu v životných krízach“
11. - 12.10.2019
Miesto konania:
Paneurópska vysoká škola na Tomášikovej 20 v Bratislave – Ružinov
Organizátor:
Slovenský inštitút logoterapie (SILOE) a Ústav klinickej psychológie Fakulty psychológie PEVŠ, v spolupráci s Institutem pre integrativní psychoterapii a psychologické poradenství v Olomouci a Sekciou existenciálnej psychológie Slovenskej psychologickej s
Psychologické dni 2019
„Čo nás (ešte) čaká a neminie? Výzvy pre psychológiu v detstve, dospelosti, starobe“
21. - 22.10.2019
Miesto konania:
Bratislava, Areál SAV, Biomedínske centrum SAV, Dúbravská cesta 9
5TH INTERNATIONAL CONGRESS OF CLINICAL AND HEALTH PSYCHOLOGY OF CHILDREN AND ADOLESCENTS
14. - 16.11.2019
PSYCHOLOGIE SPORTU V PRAXI 2019 aneb CESTA K ÚSPĚCHU
29. - 30.11.2019
Miesto konania:
Kongresové centrum IKEM v Praze.
Organizátor:
Asociace psychologů sportu ve spolupráci s Katedrou psychologie FF UK, Centrem sportovní medicíny a Institutem klinické a experimentální medicíny.
Kam smeruje psychológia na Slovensku
28.04.2021
Čas:
9:00
Miesto konania:
online
Organizátor:
SPS pri SAV, Ministerstvo zdravotníctva, Slovenská komora psychológov, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Kalendár akcií