Kalendár akcií

XIV Conference of European Society for Traumatic Stress Studies Trauma in Changing Societies: Social Contexts and Clinical Practice
10. - 13.06.2015
Miesto konania:
Vilnius, Lithuania
Organizátor:
Vilnius University
17. pracovní konference časopisu Biograf
Diskuzní setkání nad teoretickými i praktickými příspěvky ke kvalitativnímu výzkumu
12. - 14.06.2015
Miesto konania:
Hoješín na Seči
Organizátor:
Časopis Biograf
13th European Conference on Psychological Assessment (ECPA13)
22. - 25.07.2015
Miesto konania:
University of Zurich, Switzerland
Organizátor:
Department of Psychology University of Zurich, Switzerland
9th World Psychotherapy Conference Asia 2015
Mystery, Uncertainty, Growth & Psychotherapy
30.08. - 02.09.2015
Miesto konania:
Riverside Majestic Hotel, Kuching, Sarawak, Malaysia
29th Conference of the European Health Psychology Society
Principles of Behaviour Change in Health & Illness
01. - 05.09.2015
Miesto konania:
Limassol, Cyprus
Organizátor:
European Health Psychology Society (EHPS)
2. Deň existenciálnej analýzy a logoterapie
„Dnešná doba a strach“
24.10.2015
Miesto konania:
Drotárska cesta 48, Bratislava
Organizátor:
Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu (SLEA)
II. Komunitná psychológia na Slovensku
spojená s workshopom venovaným komunitnej psychológii
30.11. - 01.12.2015
Miesto konania:
FSEV, Mlynské luhy 4, Bratislava
Organizátor:
Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK
6th Asian Congress of Health Psychology
Health Research & Practice from Asia
23. - 24.07.2016
Miesto konania:
Jokohama, Japonsko
Organizátor:
Asian Society of Health Psychology
31st International Congress of Psychology (ICP)
Diversity in Harmony: Insights from Psychology
24. - 29.07.2016
Miesto konania:
Jokohama, Japonsko
Organizátor:
Japanese Psychological Association

Staršie podujatia

10th International Conference on Social Representations
Representations, Knowledge Transmission And Social Transformations
05. - 08.07.2010
Miesto konania:
Tunis (Gammarath)
Organizátor:
Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis
27th International Congress of Applied Psychology
11. - 16.07.2010
Miesto konania:
Melbourne Convention and Exhibition Centre
Organizátor:
The Australian Psychological Society
15th European Conference on Personality
20. - 24.07.2010
Miesto konania:
Brno, Česká republika
Organizátor:
European Association of Personality Psychology (EAPP)
XXVIII. Psychologické dni
Cesty psychologie a psychologie cest
08. - 10.09.2010
Miesto konania:
Olomouc
Organizátor:
Českomoravská psychologická společnost
XIII. Sociálne procesy a osobnosť
Problematika aktuálneho základného a aplikovaného výskumu v oblastiach sociálnej psychológie a psychológie osobnosti
20. - 22.09.2010
Miesto konania:
Stará Lesná, Academia
Organizátor:
Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach
Sexuality IV.
Sexuálna výchova v kontexte reformy školstva
29. - 30.09.2010
Miesto konania:
Pedagogická fakulta UK, Račianska 59, Bratislava
Ďuričove dni
Zdravá škola
11. - 12.11.2010
Miesto konania:
Banská Bystrica
Organizátor:
Katedra psychológie PdF UMB
Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevencii šikanovania na základnej škole
Medzinárodná vedecká konferencia je organizovaná z príležitosti 375. výročia založenia pôvodnej Trnavskej univerzity
25. - 26.11.2010
Miesto konania:
Kaštieľ Jaslovské Bohunice pri Trnave
Organizátor:
Katedra pedagogických štúdií PdF TU; info na adrese konferencia.sikana@centrum.sk
European PhD on S.R. & C. 17th International Lab Meeting
Meta-Theoretical Analysis of the Social Representations Literature and Advanced Training in Complementary Transferable Skills (publishing strategies)
13. - 14.01.2011
Miesto konania:
Online
Organizátor:
European Ph.D. on Social Representations and Communication Research Centre and Multimedia Lab
X. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku
Kvalitativní výzkum a vzděláván
24. - 25.01.2011
Miesto konania:
Umelecke centrum UP - Konvikt, Olomouc
Organizátor:
Katedra psychologie FF UP Olomouc a Centrum adiktologie UK Praha
Realita a vízia sociálnej práce
10. - 11.02.2011
Miesto konania:
Pedagogická fakulta UK, Račianska 59, Bratislava
Organizátor:
Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta UK
5. Inovačný proces v e-learningu 2011
10.03.2011
Miesto konania:
Budova rektorátu EU v Bratislave v spoločenskej miestnosti
Organizátor:
Katedra aplikovanej informatiky, Fakulty hospodárskej informatiky, Ekonomickej univerzity v Bratislave
Študentská vedecká konferencia 2011
Katedrové kolo ŠVOČ
11.03.2011
Miesto konania:
Filozofická fakulta UK, Gondova 2
Organizátor:
Katedra psychológie FiF UK
XIII. Doprava a zdravie
Prevencia dopravnej nehodovosti z pohľadu pomáhajúcich profesií
01. - 02.04.2011
Miesto konania:
Spišská Nová Ves
Organizátor:
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Mezinárodní studentské psychologické dny 2011
Celoslovenské kolo ŠPD
04. - 05.04.2011
Miesto konania:
Olomouc
Organizátor:
Katedra psychologie FF UP
13. pracovní konference časopisu pro kvalitativní výzkum BIOGRAF
17. - 19.06.2011
Miesto konania:
Hoješín u Seče, Česká republika
Organizátor:
Časopis Biograf
12th European Congress of Psychology
Understanding and Embracing Diversity
04. - 08.07.2011
Miesto konania:
Istanbul, Turecko
Organizátor:
Turkish Psychological Association (TPA) & European Federation of Psychologists' Associations (EFPA)
29. Psychologické dni
Cesty k múdrosti
05. - 06.09.2011
Miesto konania:
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4
Organizátor:
Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV
XIV. Sociálne procesy a osobnosť
Člověk na cestě životem: křižovatky a mosty
14. - 16.09.2011
Miesto konania:
Psychiatrická léčebna Kroměříž
Organizátor:
Psychologický ústav AV ČR
45. Medziodborová konferencia o klinickom a experimentálnom výskume vyšších funkcií mozgu
10. - 11.10.2011
Miesto konania:
Sienkiewiczova 1, Bratislava
Organizátor:
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
Aktuálne otázky pedagogiky, psychológie a poradenstva VII.
17. - 18.10.2011
Miesto konania:
Banská Bystrica
Organizátor:
Katedra psychológie PF UMB a SPS pri SAV
Sexuality V.
Súčasťou konferencie bude 9. Slovenská konferencia o sexualite, sexuálnom zdraví a sexuálnej výchove
19. - 20.10.2011
Miesto konania:
Ružová 13, Banská Bystrica
Organizátor:
Pedagogická fakulta UMB
Učíme psychologii / Teaching psychology Brno 2011
Jak učit psychologii studenty nepsychologických oborů i budoucí psychology
03.11.2011
Čas:
9:00
Miesto konania:
Brno
Organizátor:
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
III. Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií
23. - 24.11.2011
Miesto konania:
Filozofická fakulta UK, Bratislava, Gondova 2
Organizátor:
Katedra psychológie, Filozofická fakulta UK, Bratislava
Mezinárodní konference na podporu inkluzivního vzdělávání v ČR
Tam, kde postižení není překážkou…
30.11. - 01.12.2011
Miesto konania:
Národní technická knihovna, Technická 6/2710, Praha 6
Organizátor:
Rytmus, o.s. a Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, o.s.
Študentská vedecká konferencia
Pri príležitosti katedrového kola ŠVOČ
19.12.2011
Čas:
8:30
Miesto konania:
FiF UK, Gondova 2, Bratislava
Organizátor:
Katedra psychológie FiF UK
Group Relations Conference
Authority and Leadership in Recovery from Addiction
13. - 15.01.2012
Miesto konania:
Chicago, USA
Organizátor:
Chicago Center for the Study of Groups and Organizations of the A.K. Rice Institute (CCSGO-AKRI)
XI. Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku
Diverzita v spoločenských vedách
23. - 24.01.2012
Miesto konania:
FSEV UK, Mlynské luhy 4, Bratislava
Organizátor:
Ústav sociálnej komunikácie SAV, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, a Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF a VFN UK Praha
12. Mezinárodní studentské psychologické dny 2012
13. Celoslovenské kolo ŠPD a konferencia PhD existence II.
30. - 31.01.2012
Miesto konania:
Umělecké centrum UP, Olomouc
Organizátor:
Katedra psychologie FF UP
Svetový deň bezpečného internetu - Safer Internet Day 2012
Objavujte digitálny svet spolu - bezpečne!
07.02.2012
Miesto konania:
Kino Apollo Lučenec
Organizátor:
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci
Senior v kontexte dneška
z pohľadu pomáhajúcich profesií
30.03.2012
Čas:
8:00
Miesto konania:
Kostol sv. Petra a Pavla v Starej Ľubovni
Organizátor:
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Psychomotorická terapie v péči o duševní zdraví
Mezinárodní seminář psychomotoriky
11. - 13.04.2012
Miesto konania:
Ústí nad Labem
Organizátor:
Katedra psychologie Pedagogické fakulty UJEP
Veríte v psychológiu po štátniciach?
Keď diplom už nestačí
28.04.2012
Miesto konania:
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Organizátor:
Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie
Veríš v psychológiu po štátniciach?
Keď diplom už nestačí
28.04.2012
Čas:
9:00
Miesto konania:
FakultA sociálnych a ekonomických vied UK
Organizátor:
Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie (SAŠAP)
1. Konference pozitivní psychologie v ČR
23. - 24.05.2012
Miesto konania:
Brno
Organizátor:
Centrum pozitivní psychologie v ČR
Psychológia práce a organizácie 2012
23. - 24.05.2012
Miesto konania:
Filozofická fakulta UPJŠ, Košice
Organizátor:
Katedra psychológie Filozofickej fakulty UPJŠ
11th International Conference on Social Representations
30.05. - 02.06.2012
Miesto konania:
Evora, Portugal
Organizátor:
University of Evora, Portugal
30th International Congress of Psychology
Psychology Serving Humanity
22. - 27.07.2012
Miesto konania:
Cape Town International Conference Centre
Organizátor:
International Union of Psychological Science
XVI. Zbrane a prevencia psychosociálneho zlyhania z pohľadu pomáhajúcich profesií
06. - 07.09.2012
Miesto konania:
Spišská Nová Ves, hotel Metropol
Organizátor:
Humanitná spoločnosť Prijatie – centrum psychosociálnej prevencie Spiš
30. Psychologické dny
„Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení“
12. - 14.09.2012
Miesto konania:
Olomouc
Organizátor:
Českomoravská psychologická společnost
XV. Sociálne procesy a osobnosť
17. - 19.09.2012
Miesto konania:
Kongresové centrum Kúpele Nový Smokovec, Vysoké Tatry
Organizátor:
Ústav experimentálnej psychológie SAV
Školský psychológ pre 21. storočie
20. - 21.09.2012
Miesto konania:
Bratislava
Organizátor:
Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy
Ďuričove dni
Intervencia školského psychológa v škole
05. - 06.10.2012
Miesto konania:
Katedra psychológie FiF UK v Bratislave
Organizátor:
Katedra psychológie FiF UK v Bratislave
Sexuality VI.
10. slovenská konferencia o sexualite, sexuálnom zdraví a sexuálnej výchove
10. - 11.10.2012
Miesto konania:
Malé kongresové centrum vydavateľstva Slovenskej akadémie vied VEDA, Štefánikova 3, Bratislava
Organizátor:
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Patopsychológia - vznik, vývin a...
Medzinárodná vedecká konferencia k 45. výročiu vzniku Katedry psychológie a patopsychológie PdF UK v Bratislave
07.12.2012
Miesto konania:
Pedagogická fakulta UK v Bratislave, Račianska 59, miestnosť 125
Organizátor:
Katedra psychológie a patopsychológie PdF UK
XII. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku
"Hranice normality"
21. - 22.01.2013
Miesto konania:
Olomouc
Organizátor:
Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Aktuálne otázky školskej psychológie IV.
08.02.2013
Čas:
9:00 - 13:00
Miesto konania:
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mládežnícka 34, Banská Bystrica
Organizátor:
Asociácia školskej psychológie a Katedra psychológie Pedagogickej fakulty UMB
Učíme pre život 2013
Sloboda učiteľa – využitie v prospech žiaka
15. - 17.03.2013
Miesto konania:
Hotel Satel, Poprad
Organizátor:
Indícia
1st World Conference on Personality
19. - 23.03.2013
Miesto konania:
Stellenbosch, South Africa
Organizátor:
Personality Psychology Foundation (PPF)
Psychológie zdravia
Psychológia zdravia v multidisciplinárnom pohľade na zdravie
15.05.2013
Čas:
9:00 - 18:00
Miesto konania:
Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Tr. SNP 1, Košice
Organizátor:
Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice
20. konference Psychologie zdraví ČMPS
17. - 19.05.2013
Miesto konania:
Vernířovice u Šumperka
Organizátor:
Sekce Psychologie zdraví ČMPS
2. mezinárodní konferenci pozitivní psychologie v ČR
Dávat naději – dávat budoucnost (Giving Hope – Giving Future)
22. - 24.05.2013
Miesto konania:
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Brno - Pisárky
Organizátor:
Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Centrum pozitivní psychologie v ČR
Psychologie práce a organizace 2013
22. - 23.05.2013
Miesto konania:
Umělecké centrum Konvikt Univerzity Palackého, Olomouc
Organizátor:
Katedra psychologie FF UP v Olomouci
13. Medzinárodné študentské psychologické dni
23. - 24.05.2013
Miesto konania:
UPJŠ, Košice
Organizátor:
Katedra psychológie FF UPJŠ a Slovenská psychologická spoločnosť
Psychologická diagnostika – Výzkum, prevence a poradenství
19. - 21.06.2013
Miesto konania:
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
Organizátor:
Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny a Katedra psychologie FSS MU
9. ročník Adlerovských letných stretnutí
Povzbudzovanie v psychologickom poradenstve (Techniky zamerané na porozumenie, zmenu správania a prežívania. )
06. - 09.07.2013
Miesto konania:
Oravský háj
Organizátor:
Adlerovská psychoterapeutická spoločnosť
27th Conference of the European Health Psychology Society
Well-being, Quality of Life & Caregiving
17. - 20.07.2013
Miesto konania:
Bordeaux, France
Organizátor:
European Health Psychology Society
35th International School Psychology Association (ISPA) Conference
The Future of School Psychology Services: Linking Creativity and Children’s Needs
17. - 20.07.2013
Miesto konania:
Porto, Portugal
8th Biennial Conference of the International Society of Critical Health Psychology (ISCHP)
22. - 24.07.2013
Miesto konania:
University of Bradford in Bradford, Yorkshire, England
Organizátor:
Universities of Bradford, Huddersfield, Leeds Metropolitan and Manchester Metropolitan
Novinky ve školní psychologii
Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii
30. - 31.08.2013
Miesto konania:
Zlín, Česká republika
Organizátor:
Fakulta humanitních studií UTB Zlín & AŠP SR a ČR
31. Psychologické dni
Otázniky rozhodovania: Teória, empíria, život
11. - 13.09.2013
Miesto konania:
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
Organizátor:
Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV
Sociálne procesy a osobnosť 2013
Včera, dnes a zítra
23. - 25.09.2013
Miesto konania:
Zámek Třešť, Česká republika
Organizátor:
PÚ AV ČR, PÚ FF MU, ÚEP SAV, SÚ SAV
Ustanovujúce zhromaždenie Asociácie vysokoškolských poradcov Slovenska
03.10.2013
Čas:
11:00
Miesto konania:
Rektorát Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2 Košice, zasadacia miestnosť Prírodovedeckej fakulty UPJŠ – 2. poschodie
Organizátor:
Asociácia vysokoškolských poradcov Slovenska, vsp.asociacia.sk@gmail.com
Deň existenciálnej analýzy a logoterapie
26.10.2013
Čas:
9:00-16.00
Miesto konania:
ZŠ pre deti so sluchovým postihnutím, Drotárska cesta 48, Bratislava
Organizátor:
Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu
Psychológia (v) škole
Medzinárodná vedecká konferencia k 20. výročiu študijného programu "učiteľstvo psychológie" na PdF UK v Bratislave
14. - 15.11.2013
Miesto konania:
Konferenčné centrum UK Družba, Botanická ul. 25, Bratislava
Organizátor:
Katedra psychológie a patopsychológie, PdF UK, Bratislava
Osobnosť v kontexte kognícií, motivácií a emocionality IV
27. - 28.11.2013
Miesto konania:
Filozofická fakulta UK, Gondova 2, Bratislava
Organizátor:
Katedra psychológie, Filozofická fakulta UK
IV. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky
09. - 13.12.2013
Miesto konania:
elektronická konferencia
Organizátor:
Akademické sdružení Magnanimitas
XIII. Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku
Tužka a papír nebo počítač?
20. - 21.01.2014
Miesto konania:
České Budějovice
Organizátor:
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské Univerzity
Psychológia zdravia 2014
Pozitívna psychológia a psychológia zdravia Posttraumatický rozvoj
15.05.2014
Miesto konania:
Kongresová sála MZ SR, Limbová 2, Bratislava - Kramáre
Organizátor:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava Sekcia psychológie zdravia SPS pri SAV KISH Košice
Som tým, kým som. Môžem, chcem a smiem byť práve takým (takou)?
Existenciálne-analytický pohľad na vzťah človeka k sebe samému
23. - 24.05.2014
Miesto konania:
Bratislava
Organizátor:
Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu (SLEA)
16. pracovní setkání časopisu Biograf
06. - 08.06.2014
Miesto konania:
Hoješín u Seče
Organizátor:
Časopis Biograf
IV. Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií
20.06.2014
Miesto konania:
Hotel Tatra Bratislava
Organizátor:
Ústav experimentálnej psychológie SAV
Adlerovské letné stretnutia - 10. ročník
Rôzne koncepcie závislostí: ako prestať byť závislými od iných a od svojich (zlo)zvykov
28.06. - 01.07.2014
Čas:
28. jún - 1. júl 2014
Miesto konania:
Štúrovo
Organizátor:
Adlerovská psychoterapeutická spoločnosť
28th International Congress of Applied Psychology
08. - 13.07.2014
Miesto konania:
The Palais des Congrès de Paris – France
Organizátor:
International Association of Applied Psychology (IAAP)
12th International Conference on Social Representations
The Contemporary Challenges
20. - 23.07.2014
Miesto konania:
Sao Paolo, Brazília
Organizátor:
Centro Internacional de Estudos em Representações Sociais e Subjetividade - Educação
Životné prostredie a prevencia zdravotného (telesného, psychického a sociálneho) zlyhania z pohľadu pomáhajúcich profesií.
18.08.2014
Čas:
8:00-15:00
Miesto konania:
Galéria umelcov Spiša (GUS)
Organizátor:
Humanitná spoločnosť Prijatie – centrum psychosociálnej prevencie Spiš Psychonet, s.r.o.
28th Conference of the European Health Psychology Society
Beyond prevention and intervention: increasing well-being
26. - 30.08.2014
Miesto konania:
Innsbruck
Organizátor:
European Health Psychology Society (EHPS)
Psychológia zážitkom
Seminár pre učiteľky a učiteľov psychológie a študentov a študentky učiteľstva psychológie a príbuzných disciplín
27.08.2014
Čas:
09.00 - 12.00 hod.
Miesto konania:
budova PdF UK, Šoltésovej 4, miestnosť Š60 (prízemie)
Organizátor:
Katedra psychológie a patopsychológie, PdF UK v Bratislave
„Psychológia – škola – inklúzia. Rešpektovanie rôznorodosti a individuality“
2.medzinárodná vedecká konferencia
04. - 05.09.2014
Miesto konania:
Paneurópska vysoká škola, Tematínska ul. 10, Bratislava
Organizátor:
Paneurópska vysoká škola, Tematínska ul. 10, Bratislava
32. Psychologické dny
„Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie“
11. - 13.09.2014
Miesto konania:
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Žižkovo nám. 5, Olomouc
Organizátor:
Českomoravská psychologická spoločnost, Katedra psychológie Filozofickej fakulty UP Olomouc a Slovenská psychologická spoločnost
Sociálne procesy a osobnosť 2014
Človek a spoločnosť
18. - 19.09.2014
Miesto konania:
Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná
Organizátor:
Spoločenskovedný ústav SAV
Ďuričove dni, téma: „Učiteľ a školská psychológia“
Medzinárodná vedecká konferencia
02. - 03.10.2014
Miesto konania:
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Organizátor:
KATEDRA PEDAGOGICKÝCH ŠTÚDIÍ Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave v spolupráci s ASOCIÁCIOU ŠKOLSKEJ PSYCHOLÓGIE SR a ČR a Katedrou psychológie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
Inovácie v psychologickej príprave učiteľov a učiteliek
Vedecký seminár pri príležitosti Týždňa vedy a techniky
12.11.2014
Čas:
13.00 - 16.00 hod.
Miesto konania:
Budova PdF UK, Šoltésovej 4, miestnosť Š60 (prízemie)
Organizátor:
Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta, UK v Bratislave
5th European Conference on Psychology and Visual Impairment (ECPVI 2014)
Piata európska konferencia zameranú na psychológiu osôb so zrakovým postihnutím
20. - 21.11.2014
Miesto konania:
Hotel Mercure, Bratislava
Organizátor:
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Komunitná psychológia na Slovensku
01. - 02.12.2014
Miesto konania:
FSEV UK, Mlynské luhy 4, Bratislava
Organizátor:
Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK
Medzinárodná vedecká konferencia PCC2014
3rd Psychology Cassoviensis Conference: Risk-taking behavior prevention – Health promotion – Self-care
04. - 05.12.2014
Miesto konania:
Filozofická fakulta UPJŠ v Kočiciach
Organizátor:
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia a Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Konferencia Psychológie zdravia
Psychológia zdravia v multidisciplinárnom pohľade na zdravie
04.12.2014
Čas:
9.00-16.00
Miesto konania:
Tr. SNP 1, Košice
Organizátor:
Lekárska fakulta, Univerzita P.J. Šafárika
XIV. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku
Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výskumníků
02. - 03.02.2015
Miesto konania:
Olomouc, Česká republika
Organizátor:
Katedra psychologie FF UP V Olomouci
PhD existence (česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech)
Cogito ergo experior (Myslím, tedy testuji)
04. - 05.02.2015
Miesto konania:
Konvikt, Univerzitní 3, Olomouc
Organizátor:
Katedra psychologie FF UP V Olomouci
Cesty k rozhodovaniu
Ako Pokračujeme Vo Výskume
10.04.2015
Miesto konania:
Zasadacia miestnosť Pavilónu spoločenských vied SAV
Organizátor:
Ústav experimentálnej psychológie SAV
First International Scientific and Practical Conference
"Social psychology of health and modern information technologies"
14. - 15.04.2015
Miesto konania:
Brest State University, Belarus
Organizátor:
University named A.S. Pushkin (Brest, Republic of Belarus)
Životné prostredie a prevencia zdravotného zlyhania v multidisciplinárnom obraze
27. - 28.04.2015
Miesto konania:
Vysoké Tatry - Horný Smokovec
Organizátor:
Humanitná spoločnosť Prijatie – centrum psychosociálnej prevencie Spiš Psychonet, s.r.o. – Pracovisko dopravnej a klinickej psychológie

Kalendár akcií

XIV Conference of European Society for Traumatic Stress Studies Trauma in Changing Societies: Social Contexts and Clinical Practice
10. - 13.06.2015
Miesto konania:
Vilnius, Lithuania
Organizátor:
Vilnius University
17. pracovní konference časopisu Biograf
Diskuzní setkání nad teoretickými i praktickými příspěvky ke kvalitativnímu výzkumu
12. - 14.06.2015
Miesto konania:
Hoješín na Seči
Organizátor:
Časopis Biograf
13th European Conference on Psychological Assessment (ECPA13)
22. - 25.07.2015
Miesto konania:
University of Zurich, Switzerland
Organizátor:
Department of Psychology University of Zurich, Switzerland
9th World Psychotherapy Conference Asia 2015
Mystery, Uncertainty, Growth & Psychotherapy
30.08. - 02.09.2015
Miesto konania:
Riverside Majestic Hotel, Kuching, Sarawak, Malaysia
29th Conference of the European Health Psychology Society
Principles of Behaviour Change in Health & Illness
01. - 05.09.2015
Miesto konania:
Limassol, Cyprus
Organizátor:
European Health Psychology Society (EHPS)
2. Deň existenciálnej analýzy a logoterapie
„Dnešná doba a strach“
24.10.2015
Miesto konania:
Drotárska cesta 48, Bratislava
Organizátor:
Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu (SLEA)
II. Komunitná psychológia na Slovensku
spojená s workshopom venovaným komunitnej psychológii
30.11. - 01.12.2015
Miesto konania:
FSEV, Mlynské luhy 4, Bratislava
Organizátor:
Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK
6th Asian Congress of Health Psychology
Health Research & Practice from Asia
23. - 24.07.2016
Miesto konania:
Jokohama, Japonsko
Organizátor:
Asian Society of Health Psychology
31st International Congress of Psychology (ICP)
Diversity in Harmony: Insights from Psychology
24. - 29.07.2016
Miesto konania:
Jokohama, Japonsko
Organizátor:
Japanese Psychological Association