Slovenská psychologická spoločnosť

Slovenská psychologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied je dobrovoľné vedecké a profesné združenie psychológov, ktoré pracuje ako občianske združenie. Usiluje sa o podporu a rozširovanie psychológie ako vedy praktickej disciplíny i profesie, a o rozvoj a využívanie psychologických poznatkov v spoločnosti.

Kontakt: 
Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV
Ústav experimentálnej psychológie SAV
Dúbravská cesta 9,  841 04 Bratislava 4 (nové PSČ!)
Tel: 02/5477 5625, fax: 02/5477 5584
E-mail: SPSpriSAV@gmail.com
Číslo účtu: 0110805440/0900

Novinky

20/1 Študentská vedecká a odborná činnosť Katedra psychológie FiF UK v Bratislave si Vás dňa 13. 3. 2014 (štvrtok) o 9,00 h dovoľuje pozvať na Študentskú vedeckú konferenciu z príležitosti katedrového kola študentskej vedeckej a odbornej činnosti na FiF UK Bratislava. Viac informácií nájdete na tejto stránke. 14. ročník medzinárodnej a 15. ročník celoštátnej konferencie študentskej vedeckej a odbornej činnosti, víťazov katedier psychológie vysokých škôl z ČR a SR, sa uskutoční 24. – 25. 4. 2014 na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Bližšie informácie

25/9 Ustanovujúce zhromaždenie Asociácie vysokoškolských poradcov Slovenska
Ustanovujúce zhromaždenie Asociácie vysokoškolských poradcov Slovenska sa uskutoční dňa 3.10.2013 o 11:00. Miestom konania je Rektorát Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2 Košice, zasadacia miestnosť Prírodovedeckej fakulty UPJŠ – 2. poschodie. Organizátorom je Asociácia vysokoškolských poradcov Slovenska. Ďalšie informácie nájdete 
tu. Registrácia je možná na tejto stránke.

5/6 Medzinárodné študentské psychologické dni v Košiciach 2013dokumenty
Finálna prezentáciaspráva z konferenciezoznam víťazných prác a podrobný program konferencie.

Kalendár akcií

Som tým, kým som. Môžem, chcem a smiem byť práve takým (takou)?
Existenciálne-analytický pohľad na vzťah človeka k sebe samému
23. - 24.05.2014
Miesto konania:
Bratislava
Organizátor:
Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu (SLEA)
16. pracovní setkání časopisu Biograf
06. - 08.06.2014
Miesto konania:
Hoješín u Seče
Organizátor:
Časopis Biograf
IV. Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií
20.06.2014
Miesto konania:
Hotel Tatra Bratislava
Organizátor:
Ústav experimentálnej psychológie SAV
Adlerovské letné stretnutia - 10. ročník
Rôzne koncepcie závislostí: ako prestať byť závislými od iných a od svojich (zlo)zvykov
28.06. - 01.07.2014
Čas:
28. jún - 1. júl 2014
Miesto konania:
Štúrovo
Organizátor:
Adlerovská psychoterapeutická spoločnosť
28th International Congress of Applied Psychology
08. - 13.07.2014
Miesto konania:
The Palais des Congrès de Paris – France
Organizátor:
International Association of Applied Psychology (IAAP)
12th International Conference on Social Representations
The Contemporary Challenges
20. - 23.07.2014
Miesto konania:
Sao Paolo, Brazília
Organizátor:
Centro Internacional de Estudos em Representações Sociais e Subjetividade - Educação
28th Conference of the European Health Psychology Society
Beyond prevention and intervention: increasing well-being
26. - 30.08.2014
Miesto konania:
Innsbruck
Organizátor:
European Health Psychology Society (EHPS)
Sociálne procesy a osobnosť 2014
Človek a spoločnosť
18. - 19.09.2014
Miesto konania:
Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná
Organizátor:
Spoločenskovedný ústav SAV
Medzinárodná vedecká konferencia PCC2014
3rd Psychology Cassoviensis Conference: Risk-taking behavior prevention – Health promotion – Self-care
04. - 05.12.2014
Miesto konania:
Filozofická fakulta UPJŠ v Kočiciach
Organizátor:
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia a Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach