Slovenská psychologická spoločnosť

Slovenská psychologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied je dobrovoľné vedecké a profesné združenie psychológov, ktoré pracuje ako občianske združenie. Usiluje sa o podporu a rozširovanie psychológie ako vedy praktickej disciplíny i profesie, a o rozvoj a využívanie psychologických poznatkov v spoločnosti.

Kontakt: 
Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV
Ústav experimentálnej psychológie SAV
Dúbravská cesta 9,  841 04 Bratislava 4 (nové PSČ!)
Tel: 02/5477 5625, fax: 02/5477 5584
E-mail: SPSpriSAV@gmail.com
IBAN: SK48 0900 0000 0001 1080 5440 

 

Novinky

 

16 / 4 Kam smeruje psychológia na Slovensku?

28. apríla 2021 o 9:00 realizuje SPS pri SAV v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva, Slovenskou komorou psychológov a Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie panelovú diskusiu. Viac informácií nájdete tu.
Prihlásiť sa môžete na: https://forms.gle/DQWJUMbayCU2Ueei7

 

Kalendár akcií