Slovenská psychologická spoločnosť

Slovenská psychologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied je dobrovoľné vedecké a profesné združenie psychológov, ktoré pracuje ako občianske združenie. Usiluje sa o podporu a rozširovanie psychológie ako vedy praktickej disciplíny i profesie, a o rozvoj a využívanie psychologických poznatkov v spoločnosti.

Kontakt: 
Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV
Ústav experimentálnej psychológie SAV
Dúbravská cesta 9,  841 04 Bratislava 4 (nové PSČ!)
Tel: 02/5477 5625, fax: 02/5477 5584
E-mail: SPSpriSAV@gmail.com
Číslo účtu: 0110805440/0900

Novinky

16/3 Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v existenciálnej analýze a logoterapii
SLEA Česká republika v spolupráci so SLEA Slovensko otvára prvý dlhodobý psychoterapeutický výcvik v existenciálnej analýze a logoterapii na Slovensku. Vedúca  výcviku  je  PhDr.  Dana  Krausová,  koterapeutkami  sú  PhDr.  Petra Klastová Pappová, PhD. a MUDr. Zuzana Matzová, PhD. Výcvik  je  určený  psychológom,  lekárom  a ďalším  profesionálom  pracujúcim v pomáhajúcich profesiách, ako aj študentom týchto odborov v druhej polovici štúdia. Minimálny vek pre prihlásenie sa do výcviku je 24 rokov. Prijímacie  pohovory  budú  prebiehať  v  období  (marec)  apríl  –  jún  2015 v Bratislave. Výcvik sa bude konať vo Sv. Jure pri Bratislave a začne v októbri 2015. Viac informácií nájdete na www.slea.sk.

11/3 Konferencia a workshop o komunitnej psychológii
Po roku prebehne na bratislavskej FSEV UK už druhý ročník konferencie a workshopu o komunitnej psychológii. Cieľom jednodennej konferencie, ktorá prebehne 30. novembra 2015 je sprostredkovať najnovšie poznatky z teórie a praxe v oblasti komunitnej psychológie, spropagovať komunitnú psychológiu na Slovensku a začleniť slovenskú komunitnú psychológiu do medzinárodného kontextu. Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník v elektronickej podobe. Nasledujúci deň (1. december) prebehne workshop, ktorého cieľom je zas predstaviť aktuálne realizované praktické projekty v oblasti komunitnej psychológie na Slovensku, sprostredkovať výmenu poznatkov a skúseností  v tejto oblasti, podporiť spoluprácu medzi vedeckou, odbornou a praktickou komunitnou psychológiou na Slovensku. Akciu podporuje APA. Kontakt a ďalšie informácie: julia.halamova@gmail.com.
 
16/2 Česko-slovenská kvalitatívna konferencia po štyroch rokoch opäť v Bratislave!
"Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku", najvýznamnejšie česko-slovenské odborné podujatie zamerané na kvalitatívny výskum, sa po štyroch rokoch opäť vracia do Bratislavy. Pätnásty ročník konferencie prebehne na prelome januára a februára 2016 na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Výzvu na prihlasovanie príspevkov plánujú organizátori zverejniť v priebehu jarných mesiacov tohto roka.

 

Kalendár akcií

XIV Conference of European Society for Traumatic Stress Studies Trauma in Changing Societies: Social Contexts and Clinical Practice
10. - 13.06.2015
Miesto konania:
Vilnius, Lithuania
Organizátor:
Vilnius University
17. pracovní konference časopisu Biograf
Diskuzní setkání nad teoretickými i praktickými příspěvky ke kvalitativnímu výzkumu
12. - 14.06.2015
Miesto konania:
Hoješín na Seči
Organizátor:
Časopis Biograf
13th European Conference on Psychological Assessment (ECPA13)
22. - 25.07.2015
Miesto konania:
University of Zurich, Switzerland
Organizátor:
Department of Psychology University of Zurich, Switzerland
9th World Psychotherapy Conference Asia 2015
Mystery, Uncertainty, Growth & Psychotherapy
30.08. - 02.09.2015
Miesto konania:
Riverside Majestic Hotel, Kuching, Sarawak, Malaysia
29th Conference of the European Health Psychology Society
Principles of Behaviour Change in Health & Illness
01. - 05.09.2015
Miesto konania:
Limassol, Cyprus
Organizátor:
European Health Psychology Society (EHPS)
2. Deň existenciálnej analýzy a logoterapie
„Dnešná doba a strach“
24.10.2015
Miesto konania:
Drotárska cesta 48, Bratislava
Organizátor:
Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu (SLEA)
II. Komunitná psychológia na Slovensku
spojená s workshopom venovaným komunitnej psychológii
30.11. - 01.12.2015
Miesto konania:
FSEV, Mlynské luhy 4, Bratislava
Organizátor:
Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK
6th Asian Congress of Health Psychology
Health Research & Practice from Asia
23. - 24.07.2016
Miesto konania:
Jokohama, Japonsko
Organizátor:
Asian Society of Health Psychology
31st International Congress of Psychology (ICP)
Diversity in Harmony: Insights from Psychology
24. - 29.07.2016
Miesto konania:
Jokohama, Japonsko
Organizátor:
Japanese Psychological Association