Slovenská psychologická spoločnosť

Slovenská psychologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied je dobrovoľné vedecké a profesné združenie psychológov, ktoré pracuje ako občianske združenie. Usiluje sa o podporu a rozširovanie psychológie ako vedy praktickej disciplíny i profesie, a o rozvoj a využívanie psychologických poznatkov v spoločnosti.

Kontakt: 
Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV
Ústav experimentálnej psychológie SAV
Dúbravská cesta 9,  841 04 Bratislava 4 (nové PSČ!)
Tel: 02/5477 5625, fax: 02/5477 5584
E-mail: SPSpriSAV@gmail.com
Číslo účtu: 0110805440/0900

Novinky

16/2 Česko-slovenská kvalitatívna konferencia po štyroch rokoch opäť v Bratislave!
"Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku", najvýznamnejšie česko-slovenské odborné podujatie zamerané na kvalitatívny výskum, sa po štyroch rokoch opäť vracia do Bratislavy. Pätnásty ročník konferencie prebehne na prelome januára a februára 2016 na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Výzvu na prihlasovanie príspevkov plánujú organizátori zverejniť v priebehu jarných mesiacov tohto roka.

 

Kalendár akcií

Cesty k rozhodovaniu
Ako Pokračujeme Vo Výskume
10.04.2015
Miesto konania:
Zasadacia miestnosť Pavilónu spoločenských vied SAV
Organizátor:
Ústav experimentálnej psychológie SAV
First International Scientific and Practical Conference
"Social psychology of health and modern information technologies"
14. - 15.04.2015
Miesto konania:
Brest State University, Belarus
Organizátor:
University named A.S. Pushkin (Brest, Republic of Belarus)
XIV Conference of European Society for Traumatic Stress Studies Trauma in Changing Societies: Social Contexts and Clinical Practice
10. - 13.06.2015
Miesto konania:
Vilnius, Lithuania
Organizátor:
Vilnius University
17. pracovní konference časopisu Biograf
Diskuzní setkání nad teoretickými i praktickými příspěvky ke kvalitativnímu výzkumu
12. - 14.06.2015
Miesto konania:
Hoješín na Seči
Organizátor:
Časopis Biograf
13th European Conference on Psychological Assessment (ECPA13)
22. - 25.07.2015
Miesto konania:
University of Zurich, Switzerland
Organizátor:
Department of Psychology University of Zurich, Switzerland
9th World Psychotherapy Conference Asia 2015
Mystery, Uncertainty, Growth & Psychotherapy
30.08. - 02.09.2015
Miesto konania:
Riverside Majestic Hotel, Kuching, Sarawak, Malaysia
29th Conference of the European Health Psychology Society
Principles of Behaviour Change in Health & Illness
01. - 05.09.2015
Miesto konania:
Limassol, Cyprus
Organizátor:
European Health Psychology Society (EHPS)
6th Asian Congress of Health Psychology
Health Research & Practice from Asia
23. - 24.07.2016
Miesto konania:
Jokohama, Japonsko
Organizátor:
Asian Society of Health Psychology
31st International Congress of Psychology (ICP)
Diversity in Harmony: Insights from Psychology
24. - 29.07.2016
Miesto konania:
Jokohama, Japonsko
Organizátor:
Japanese Psychological Association