Slovenská psychologická spoločnosť

Slovenská psychologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied je dobrovoľné vedecké a profesné združenie psychológov, ktoré pracuje ako občianske združenie. Usiluje sa o podporu a rozširovanie psychológie ako vedy praktickej disciplíny i profesie, a o rozvoj a využívanie psychologických poznatkov v spoločnosti.

Kontakt: 
Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV
Ústav experimentálnej psychológie SAV
Dúbravská cesta 9,  841 04 Bratislava 4 (nové PSČ!)
Tel: 02/5477 5625, fax: 02/5477 5584
E-mail: SPSpriSAV@gmail.com
IBAN: SK48 0900 0000 0001 1080 5440 

Novinky

14/05 Konferencia Študentské psychologické dni 2018 
Študentské psychologické dni 2018 sa uskutočnia dňa 17. - 18. 05. 2018 na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Program nájdete tu.

11/05 výcvikový program v adlerovskom poradenstve (2018-2021). 
Viac informácií nájdete tu.

 

Kalendár akcií

Psychologické dni 2019
„Čo nás (ešte) čaká a neminie? Výzvy pre psychológiu v detstve, dospelosti, starobe“
03. - 04.10.2019
Miesto konania:
Bratislava (ešte sa upresní)
5TH INTERNATIONAL CONGRESS OF CLINICAL AND HEALTH PSYCHOLOGY OF CHILDREN AND ADOLESCENTS
14. - 16.11.2019